Chính sách bảo mật

I. Thu thập thông tin

Khi bạn sử dụng nền tảng VIVU.ME (“VIVU.ME” hoặc “Dịch vụ”), chúng tôi có thể thu thập thông tin của bạn với phạm vi như sau:
- Thông tin cá nhân: chúng tôi thu thập các thông tin bạn chọn để đăng ký và cung cấp cho chúng tôi để đăng ký tài khoản mới hoặc cập nhật thông tin tài khoản. Các loại thông tin bao gồm: tên, số điện thoại, ngày sinh, số căn cước, địa chỉ email;

- Thông tin chung: như các thông tin về cấu hình điện thoại của bạn, thông số phần cứng, thông tin phiên bản VIVU.ME mà bạn đang sử dụng để nâng cấp chất lượng Dịch vụ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho người dùng;

- Thông tin vị trí của bạn: nếu bạn đồng ý chia sẻ vị trí của mình, dữ liệu về vị trí địa lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn chia sẻ thông tin với bạn bè và tối ưu công cụ tìm kiếm;

II. Sử dụng thông tin thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin để tổng hợp, cung cấp và hỗ trợ dịch vụ tốt hơn. Mục đích là:

- Phát triển, vận hành, nâng cao, duy trì, cung cấp và bảo vệ Dịch vụ;

- Liên hệ với bạn về Dịch vụ và thông báo cho bạn các chính sách sử dụng có liên quan. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng thông tin này để trao đổi với bạn khi bạn liên hệ với chúng tôi.

- Đảm bảo tính an toàn và bảo mật của Dịch vụ.

- Xác thực thông tin của bạn và ngăn chặn các hành vi mạo danh, lừa đảo và các hành vi bất hợp pháp khác.

- Thực thi Quy Định Sử Dụng Dịch Vụ và các chính sách sử dụng khác.

III. Bảo mật thông tin

Thông tin mà chúng tôi thu thập CHỈ DÀNH cho mục đích cung cấp Dịch vụ. Thông tin này không được bán và/hoặc chia sẻ cho bất kỳ bên thứ ba nào trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi theo yêu cầu của pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

IV. Chính sách nội dung đăng tải

Chính sách nội dung của chúng tôi được xây dựng nhằm hướng đến mục tiêu tạo ra một nơi để mọi người biểu đạt và bày tỏ ý kiến một cách cởi mở về những vấn đề quan trọng với họ, trên nguyên tắc phục vụ cho lợi ích của cộng đồng và tuân thủ các quy chuẩn về đạo đức, quy định của pháp luật.
Mặc dù luôn ưu tiên cam kết bảo vệ quyền tự do biểu đạt, tuy nhiên, chúng tôi xây dựng Chính sách này để quản lý và phát triển các hình thức nội dung một cách phù hợp và đảm bảo sự tuân thủ.

1.    Các thông tin cấm đăng tải chia sẻ, trao đổi
-    Thông tin chống lại Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; tổ chức, hoạt động, câu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
-    Tuyên truyền chiến tranh, khủng bố.
-    Xúi giục, lôi kéo, kích động người khác phạm tội.
-    Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc, tôn giáo; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo.
-    Thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
-    Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật Việt Nam quy định.
-    Thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân.
-    Quảng cáo, tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm.
-    Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
-    Thông tin vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
-    Các Thông tin khác vi phạm tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
-    Thông tin có tính chất gây nguy hại cho trẻ em, xâm hại đến trẻ em và quyền trẻ em

2.    Đối với các hành vi phạm tội và bạo lực:2.1.    Các hành vi bạo lực, gây phẫn nộ:
Các nội dung bị gỡ:
-    Nội dung đe dọa có thể dẫn đến cái chết (và các hình thức khác của hành vi bạo lực có mức độ nghiêm trọng cao).
-    Nội dung đe dọa gây ra thương tích nghiêm trọng và thừa nhận hành vi bạo lực đã xảy ra trước đây đối với người bình thường.
-    Hướng dẫn cách chế tạo hoặc sử dụng vũ khí nếu có bằng chứng về mục tiêu là làm trọng thương hoặc giết người
-    Cung cấp hướng dẫn về cách chế tạo hoặc sử dụng thuốc nổ.
-    Bất kỳ nội dung nào có chứa tuyên bố thể hiện ý định, lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện điều kiện/mong muốn hoặc ủng hộ hành vi bạo lực.
-    Tuyên bố thể hiện ý định hoặc sự ủng hộ, lời kêu gọi hành động hay tuyên bố thể hiện điều kiện/mong muốn mang vũ khí đến địa điểm nào đó.

2.2.    Các cá nhân và tổ chức nguy hiểm:
Các nội dung sau đây sẽ bị gỡ: Nội dung ca ngợi, ủng hộ cho các cá nhân, tổ chức nguy hiểm bao gồm nhưng không giới hạn trong các đối tượng sau:
-    Cá nhân và tổ chức khủng bố;
-    Tổ chức thù ghét;
-    Tổ chức tội phạm;
-    Hành vi bạo lực với nhiều nạn nhân và kẻ giết người nhiều lần;
-    Hệ tư tưởng gây thù ghét. Ví dụ như: Chủ nghĩa phát xít Đức; Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc …
Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ cho phép nội dung có thể vi phạm chính sách này khi nội dung đó được xác định là mang tính châm biếm. Nội dung sẽ chỉ được cho phép nếu các thành phần vi phạm của nội dung này bị châm biếm hoặc quy cho thứ gì đó/người khác để chế giễu hay chỉ trích.

2.3.    Các hành vi cổ xúy tội ác hoặc các hành vi vi phạm pháp luật:
Các nội dung sau đây bị cấm đăng tải:
-    Gây hại cho mọi người:
•    Nội dung tiết lộ danh tính hoặc vị trí liên quan đến bất kỳ ai được cho là có thể gặp rủi ro khi bị tiết lộ;
•    Nội dung làm lộ thân phận bí mật của người thi hành công vụ.
•    Quấy rối người khác bằng cách khai báo giả về họ với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.
•    Mô tả, cổ xúy, tán thành hoặc khuyến khích tham gia vào một thử thách lan truyền chứa rủi ro cao.
-    Gây hại cho tài sản:
•    Cố ý phá hoại thắng cảnh hoặc di tích.
•    Tấn công với ý định nhằm chiếm đoạt miền, làm gián đoạn hoặc sụp đổ hệ thống mạng, đòi tiền chuộc hoặc giành quyền truy cập trái phép vào hệ thống dữ liệu.
•    Hành vi trộm cắp cũng như các phát biểu tán thành hành vi trộm cắp do bên thứ ba gây ra.

2.4.    Các nội dung về hàng hóa, dịch vụ bị cấm
Các nội dung bị cấm đăng tải:
-    Mua, bán, trao đổi súng, các bộ phận của súng, đạn dược, chất nổ hoặc các phương thức cải tiến làm tăng khả năng sát thương;
-    Ma túy, cần sa và các chất gây nghiện bị cấm khác: mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin. 
-    Hóa chất, khoáng vật cấm: mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin.
-    Các loài có nguy cơ tuyệt chủng (động thực vật hoang dã): săn bắn, mua, bán, trao đổi, quyên góp, tặng hoặc hỏi xin.
-    Đánh bạc.
-    Người, các bộ phận cơ thể người: mua, bán, trao đổi.

2.5.    Các hành vi gian lận và lừa đảo:
Các nội dung sẽ cấm đăng tải:
-    Lừa đảo người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân thông qua: Lừa đảo đầu tư hoặc tài chính; Lừa đảo bằng danh tính giả; Lừa đảo về sản phẩm hoặc phần thưởng:
-    Tham gia và cấu kết cùng người khác để thu về lợi ích tài chính hoặc lợi ích cá nhân theo phương thức gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn: Tạo, bán hoặc mua giấy tờ giả/giả mạo, tiền hoặc phiếu giảm giá giả, chứng chỉ giáo dục và chứng chỉ nghề giả/giả mạo; Rửa tiền; Hình thức gian lận thẻ tín dụng và mua hàng hóa/tài sản bằng thông tin tài chính đã lấy cắp; Giao dịch, bán hoặc mua thông tin cá nhân.

3.    Các nội dung phản cảm3.1.    Ngôn từ gây thù ghéta.    Các nội dung sau đây không được đăng tải:
•    Lời nói hoặc thái độ ủng hộ bạo lực dưới dạng văn bản/hình ảnh;
•    Lời nói hoặc hình ảnh xúc phạm nhân phẩm dưới dạng so sánh, khái quát hóa hoặc tuyên bố chê trách về tư cách (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh); Các tuyên bố phủ nhận sự tồn tại.
•    Những sự so sánh, khái quát hóa hoặc tuyên bố về hành vi (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh) được xác định là mang tính xúc phạm nhân phẩm.
•    Những lời lẽ nhục mạ khác, được định nghĩa là:
+    Lời lẽ dè bỉu, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự vô dụng, vô năng.
+    Lời lẽ đề cao/hạ thấp một đặc điểm của người/nhóm người này;
+    Lời lẽ về việc đi ngược với chuẩn tắc, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự lập dị, khác thường.
•    Lời lẽ thể hiện sự khinh miệt, thù ghét (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh).
•    Lời lẽ thể hiện sự xua đuổi, bao gồm nhưng không giới hạn ở sự không tôn trọng, không thích, không quan tâm
•    Lời lẽ thể hiện sự kinh tởm (dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh).
•    Lời chửi rủa:
+    Gọi đối tượng đó bằng từ chỉ bộ phận sinh dục hoặc hậu môn.
+    Lời lẽ hoặc cụm từ tục tĩu nhằm mục đích lăng mạ.
+    Lời lẽ hoặc cụm từ kêu gọi tham gia hoạt động tình dục hoặc tiếp xúc với bộ phận sinh dục, hậu môn, phân/nước tiểu.
•    Hành vi cô lập dưới dạng lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện ý định, mong muốn hoặc điều kiện hay tuyên bố tán thành/ủng hộ hành vi cô lập.
•    Hành vi tẩy chay dưới dạng lời kêu gọi hành động, tuyên bố thể hiện ý định, mong muốn hoặc điều kiện hay tuyên bố tán thành/ủng hộ hành vi tẩy chay.

3.2.    Nội dung bạo lực và phản cảma.    Các nội dung không được đăng: 
Hình ảnh về người thật
Video có hình ảnh người hoặc xác chết trong bối cảnh không liên quan đến y tế nếu mô tả: 
-    Sự phân thây.
-    Cơ quan nội tạng nhìn thấy được; cơ thể bị phân hủy một phần.
-    Người bị đốt thành than hoặc đang bốc cháy.
-    Nạn nhân của hành vi ăn thịt người.
-    Hành vi cắt cổ.
Các buổi phát trực tiếp cảnh tử hình một người
Hình ảnh về động vật
Những nội dung liên quan đến động vật như sau:
-    Video mô tả cảnh con người giết động vật nếu không có ngữ cảnh rõ ràng về việc săn bắn, sản xuất, chuẩn bị, chế biến, tiêu thụ thực phẩm.
-    Hình ảnh động vật tấn công lẫn nhau, trong đó hiển thị nội tạng hoặc cảnh cơ thể không tái sinh được bị phân thây, trừ khi trong bối cảnh thiên nhiên hoang dã.
-    Hình ảnh con người tra tấn hoặc ngược đãi động vật còn sống.
-    Hình ảnh động vật có vết thương hoặc vết cắt làm lộ nội tạng hay cho thấy hành vi phân thây.
3.3.    Ảnh khỏa thân người lớn và hoạt động tình dục

4.    Các hành vi bị cấm khác
Người dùng không được thực hiện các hành vi sau:
-    Đăng, chia sẻ, tương tác với nội dung hoặc tạo tài khoản, Nhóm, Trang, Sự kiện hay các tài sản khác, theo cách thủ công hay tự động, ở tần suất liên tục.
-    Cố bán, mua hoặc trao đổi (dù thành công hay không) các quyền sử dụng trang web, lượt tương tác hay tính năng sản phẩm, chẳng hạn như tài khoản, vai trò quản trị viên, quyền đăng, Trang, Nhóm, lượt thích, …
-    Yêu cầu hoặc tuyên bố rằng người dùng phải tương tác với nội dung (ví dụ: thích, chia sẻ) trước khi họ có thể xem hoặc tương tác với nội dung đã hứa hẹn.
-    Khuyến khích việc thích, chia sẻ, theo dõi, nhấp hoặc sử dụng các ứng dụng hay trang web trên cơ sở sai sự thật, chẳng hạn như:
•    Đưa ra các dịch vụ hoặc chức năng không có thật hoặc không tồn.
•    Không chuyển hướng đến nội dung đã hứa hẹn 
•    Cách sử dụng URL mang tính lừa đảo hoặc gây hiểu nhầm, được xác định là:
+   Kỹ thuật che giấu: Hiển thị nội dung khác cho người dùng VIVU.ME cũng như công cụ hoặc trình thu thập dữ liệu của VIVU.ME.
+   Nội dung gây hiểu nhầm: Nội dung chứa liên kết hứa hẹn một loại nội dung nào đó nhưng thực chất lại chuyển người dùng đến một nội dung hoàn toàn khác.
+   Hành vi chuyển hướng mang tính lừa đảo: Trang web yêu cầu người dùng thực hiện một hành động (ví dụ: vượt qua thử thách hình ảnh xác thực, xem quảng cáo, nhấp vào đây) thì mới được xem nội dung trang đích mong muốn, vậy nhưng tên miền của URL lại thay đổi sau khi người dùng thực hiện hành động đó.
+   Biện pháp kiểm soát truy cập yêu cầu mọi người thích/chia sẻ: Trang đích yêu cầu người dùng thích, chia sẻ hoặc tương tác với nội dung thì mới có quyền truy cập vào nội dung.
+   Chức năng của trang đích mang tính lừa đảo: Trang web có giao diện người dùng gây hiểu nhầm, dẫn đến việc mọi người vô tình truy cập vào trang web đó.
+   Chiếm quyền điều khiển URL: Một trang web bên ngoài mạo danh thương hiệu hay dịch vụ uy tín bằng cách sử dụng tên, miền hoặc nội dung có lỗi đánh máy, lỗi chính tả hay các phương thức khác để giả mạo các thương hiệu nổi tiếng bằng cách sử dụng một trang đích giống với trang web đáng tin cậy khác để gây hiểu nhầm cho khách truy cập.
+   Các hành vi khác về cơ bản tương tự những hành vi nêu trên.

Yêu thích
Bình luận